Wij creëren een leefomgeving waarin mens en natuur samenkomen”

Wie Zijn Wij

B  Bosscherwaarden BV gaat de gelijknamige uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede ontwikkelen tot toegankelijke natuur. Doormiddel van duurzame zandwinning wordt er een nieuw natuurgebied gecreëerd. Om van die wens een breed gedragen realiteit te maken, is er een inrichtingsplan opgesteld in samenspraak met burgers, ondernemers en de gemeente wijk bij Duurstede.

Bosscherwaarden is een initiatief van de RijnDelta Groep B.V. Binnen de RijnDelta Groep is meer dan 40 jaar ervaring aanwezig op het gebied van duurzame zandwinning en ontwikkelen van natuurgebieden.

Innovatie en duurzaamheid staan bij ons centraal.

Natuur en landschap wordt steeds belangrijker in onze samenleving

Door deze natuur op een Co2 neutrale manier te ontwikkelen zijn we trots om dit project voor u re realiseren.

Onze Partners

SAMEN GROEIEN NAAR TOEGANKELIJKE NATUUR

Wat gaan we doen

B Om de Bosscherwaarden te transformeren naar een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied, zijn een aantal stappen nodig. Elke stap nemen we in overleg met de omgeving en de lokale overheden. Op die manier ontstaat er een gebied dat waarde heeft voor alle Wijkenaren. Hieronder volgt een omschrijving van het traject.

Onze visie

CREËREN VAN NIEUWE NATUURGEBIEDEN WAAR MENS EN NATUUR SAMENKOMEN.

De Bosscherwaarden ligt in het stromingsgebied van de Rijn, hierdoor hebben zich verschillende mineralen gevormd. Water en natuur zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze werkzaamheden zorgen voor een integrale verbetering van de water- en bodemkwaliteit.

Dit project is een voorbeeld van duurzame natuurontwikkeling. Co2 neutrale zandwinning geeft een positieve bijdrage aan de bouwopgave waar Nederland voor staat. De vrijgekomen ruimte vormt een duurzame oplossing voor de vraag vanuit de bouwsector en het waterbeheer.

Recreatie is van groot maatschappelijk belang. Vaak gaan natuur en recreatie uitstekend samen. Wij investeren in kwaliteit, om eigentijdse, duurzame natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen en dragen daardoor bij aan het sociale karakter en de leefbaarheid van deze gebieden.